Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

 

A VARÁZSERDŐ webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk atekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

 

Az adatkezelés jogalapja és célja

A VARÁZSERDŐ webáruház weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. A varazserdo.hu weboldalon történő regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A regisztárció a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.

A megadott adatokat a VARÁZSERDŐ webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti.

 

A személyes adatok köre, adatkezelési időtartam

Az alábbi, a regisztráló által megadott személyes adatokat kezeljük: a vásárlók családi és utónevét, lakcímét (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail címét, telefonszámát, számlázási családi és utónevét, valamint számlázási címét (irányítószám, telpülés, utca, házszám).

A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre kerlünek.

 

Technikai információk

A VARÁZSERDŐ webáruház a személyes adatok kezelését az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén végzi.
Az adatokat a
VARÁZSERDŐ webáruház bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a regisztált vásárlók által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg. A VARÁZSERDŐ webáruház a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a szállítási alvállalkozóknak adja át, ezen túlmenő
en a személyes adatok továbbításra vagy átadásra nem kerülnek.
A
VARÁZSERDŐ webáruház a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, sérülés, törlés és a nyilvánosságra hozatal ellen.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A VARÁZSERDŐ bármikor ügyfelei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról regisztrált vásárlói írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon. Vásárlóink adataikat a varaszserdo.hu weboldalon az Adataim" menüpontra kattintással bármikor módosíthatják, aktualizálhatják.

A VARÁZSERDŐ webáruház és vásárlói közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért vagy az abból eredő téves illetve késedelmes teljesítésért a VARÁZSERDŐ felelősséget nem vállal.

Minden hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozott felhasználónk részére hírevelet küldünk. Ezen szolgáltatásunkról történő leiratkozás módjáról minden hírlevelünk, valamint a http://varazserdo.hu/hu/hirlevel oldal tájékoztatással szolgál.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.

 

Az adatkezelő adatai

Öltemények Bt.
cégjegyzékszám: 01 06 789730
adószám: 25332564-2-42
székhely: H-1174 Budapest, Bulyovszky u. 42/A.
telefonszám: +36 20 322 1705
email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.  ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. )
bankszámlaszám: CIB 10700615-69321223-51100005